Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur -> 088 6600 800
Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur -> 088 6600 800

SpotOnMedics B.V.

Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp 

E: info@SpotOnMedics.nl
T: +31 (0)88 6600 800

FysioOne PatiëntDossier

Méést efficiënte en intelligente Fysio-EPD

Voldoet aan de eisen van KNGF, Claudicationet, Keurmerk Fysiotherapie, Zorgverzekeraars en helpt actief bij Plus- en Effectiviteitsaudits. SpotOnMedics: Product Leadership Award 2016.

Offerte? Klik hier!

Complete verslaglegging, Plus- en EffectiviteitsProof inclusief TIJDWINST, dat kan!

Een Smart EPD = Sneller

Een intelligent EPD helpt de praktijk en therapeut op allerlei gebieden, maar spaart bovenal TIJD.

Patiënten kunnen zelf thuis, een intake invullen. Op de praktijk wordt de intake door therapeut gecontroleerd en indien nodig aangevuld. Hierna wordt automatisch de intake “vertaald” in leesbare auditproof teksten en in het dossier opgenomen.

Automatische voorstellen voor; hulpvraag, verwachting/hoofddoel en subdoelen. Semi automatische tussentijdse of eindevaluaties en rapportages.

Irreversibele patiëntinformatie wordt in een volgend traject/serie automatisch voor u ingevuld.

FysioOne praktijken geven aan dat de verslaglegging sneller verloopt, waardoor er eventueel een kortere afspraakduur gebruikt kan worden.

Uniform gebruik

In uw praktijk werken verschillende therapeuten, elk op hun eigen werkwijze.

Uniformiteit van verslaglegging is belangrijk voor collegiale toetsing, het overnemen van patiënten en het efficiënt inlezen in een casus zodat u weet wat er bij de patiënt speelt. 

Veel functies en schermen zijn vooraf instelbaar waardoor standaard waarden eenvoudig ingevuld worden. 

Wilt u bij bepaalde dossiers bewust afwijken van de standaard instellingen? Dat kan natuurlijk, u blijft te allen tijde zelf in controle over uw eigen patiëntdossiers.

Inclusief Kwaliteitsmanagement

FysioOne Dossier heeft geïntegreerde functies voor kwaliteitsmanagement. 

Het EPD heeft verschillende instellingsmogelijkheden (niveaus) en is daardoor voor alle type praktijken bruikbaar; Algemeen, HKZ en Plus/Effectiviteit.

Geautomatiseerde analyses van de dossierstatus per therapeut. Iedereen kan zijn eigen prestaties controleren en bijsturen. 

Formele peer-review op dossiers met terugmelding aan de behandelend therapeut voor gewenste aanvullingen. 

Management overzichten voor coaching van dossierkwaliteit per therapeut en het doorlopend Plus-proof zijn van de praktijk.

Patiëntenportaal

Hier hebben uw patiënten toegang tot hun persoonlijke omgeving.

Deel praktijkfolders met uw patiënten, vraag hen vragenlijsten in te vullen. Patiënten ontvangen via SpotOnMedics hun inloggegevens.

Patiënt vult thuis alvast de intake vragenlijst in
Patiënt vult thuis alvast de intake vragenlijst in
FysioOne beschikt over meer dan 250 klinimetrie items

Intakevragenlijst

Direct na het maken van een afspraak in de praktijkagenda ontvangen uw patiënten een intakevragenlijst die zij thuis kunnen invullen.

Op de praktijk neemt de therapeut de ingevulde vragenlijst met de patiënt door, vult deze daar waar nodig aan, of stelt deze bij. Vervolgens worden de antwoorden omgezet in nette teksten die in het patiëntdossier worden geplaatst.

Als een patiënt geen gebruik van de intakevragenlijst maakt, vult de therapeut de lijst zelf in waarna opnieuw het dossier wordt aangevuld.

In beide situaties leidt dit tot tijdwinst en uniforme dossiers die op Plus niveau worden samengesteld. 

Klinimetrie

FysioOne Dossier heeft veel meetinstrumenten beschikbaar. Deze zijn op logische plekken in de workflow geplaatst.

Klinimetrie wordt door de therapeut ingevuld. Ook kan er voor gekozen worden om dit thuis door de patiënt in te laten vullen en de score hiervan bij een volgende behandeling te bespreken en in het dossier op te nemen. 

Door klinimetrie te koppelen aan behandelplannen maken al uw collega’s gebruik van dezelfde meetinstrumenten en worden deze ook op vergelijkbare tijdstippen toegepast. 

Uiteraard worden behandelresultaten in grafieken getoond zodat u snel inzicht in het verloop van de behandeling heeft.

Zelfmanagement

Zelfmanagement door de patiënt wordt steeds belangrijker.

Via het portaal werkt uw praktijk samen met de patiënt aan zijn herstel en de preventie van recidiven.

Actief gebruik van huiswerkoefeningen en door zorgverzekeraars beschikbaar gestelde vergoedingen voor e-consults worden adequaat toegepast.

Specialisatiekaarten

FysioOne patiëntdossier heeft alle verslaglegging voor fysiotherapie en manuele therapie. 

Voor andere specialisaties zijn extra informatiekaarten en meetinstrumenten beschikbaar.

1 van de unieke specialisatiekaarten in Nederland

Fysio- en manuele therapie als basis

Conform de richtlijn fysiotherapeutische verslaglegging is een compleet en volledig dossier beschikbaar.

Met één muisklik wordt het gewenste niveau van verslaglegging voor de praktijk ingesteld. Eén tweede muisklik zorgt voor het activeren van de richtlijn 2016.

SpotOnMedics zorgt voor de beschikbaarheid van de standaard zorgplannen en klinimetrie. 

Kortom u kunt direct aan de slag.

Aanvullende specialisaties

Praktijken hebben verschillende specialisaties voor hun patiënten beschikbaar.  

SpotOnMedics heeft voor de volgende specialisaties extra informatiekaarten en meetinstrumenten beschikbaar: kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatiek, oefentherapie, handtherapie, ergotherapie, acupunctuur, oedeemtherapie en geriatrie.

Huiswerkoefeningen

Vanuit het patiëntdossier kunt u met één muisklik huiswerkoefeningen aan de patiënt meegeven.

Via het online patiëntenportaal worden deze beschikbaar gesteld.

Een patiënt logt in op uw eigen patiëntenportaal
Een patiënt logt in op uw eigen patiëntenportaal

Eigen oefeningen

Heeft uw praktijk eigen huiswerkoefeningen op papier of als PDF document, dan kunt u deze eenvoudig uploaden in SpotOnMedics.

Om deze aan de patiënt mee te geven volstaat een eenvoudig muisklik vanuit het behandeldossier.

Zo kunt u uw bestaande materialen op een eenvoudige en doeltreffende wijze hergebruiken en in ons online platform uploaden.

Koppelingen met...

SpotOnMedics heeft met meerdere externe leveranciers van huiswerkoefenprogramma’s koppelingen gemaakt.

M.b.v. deze koppelingen kunt u een stap verder gaan dan het uploaden van de huidige papieren oefenprogramma’s. Op maat gemaakte trainingsschema’s, video-instructies of SMS-oefenprogramma’s zijn dan mogelijk.

Meer weten hierover? Vraag dan naar de programma’s Smartfysio, Physitrack, FysioTools, e.a.

Ander programma?

SpotOnMedics staat open voor extra koppelingen met andere huiswerkoefeningen. Wordt het programma dat u met uw praktijk wilt gebruiken op deze pagina nog niet genoemd, dan horen we het graag.

Als uw suggestie vaker aan ons wordt genoemd, nemen we dit product in onze programmatuur op.

Plus- en effectiviteit auditmonitor

SpotOnMedics heeft een uitgebreid intern kwaliteitsmonitoring en verbeterprogramma dat door de praktijkhouder, kwaliteitsmanager en alle therapeuten gebruikt kan worden. Zo is iedereen actief betrokken bij het werken aan het juiste kwaliteitsniveau en werken al uw therapeuten aan dezelfde doelen. Het resultaat, doorlopend in controle zijn in plaats van vlak voor een volgende audit een inhaalslag maken.

FysioOne statusoverzicht van uw patiëntendossiers.

Statusoverzicht

Het statusoverzicht laat in een oogopslag zien welke dossiers aanvullingen behoeven. Desgewenst sorteert u op therapeut, plus-verzekeraar of andere criteria. Op deze manier werkt u doorlopend aan het gewenste kwaliteitsniveau.

Top 5 signaleringen

De 5 meest voorkomende diagnosecodes zijn doorlopend in beeld voor uw praktijk. Onze programmatuur is gereed voor de effectiviteitsaudit en wordt bij verschillende praktijken zo ook al gebruikt.

Outcome analyses

Verschillende analyses worden op het gebied van outcome management gemaakt.

Ketendatabase

Samenwerken met collega fysiotherapiepraktijken. Dan is onze unieke ketendatabase zeer aantrekkelijk! 

Ketendatabase voor uw keten

Centrale database

Voor fysiopraktijken die aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband of in een keten kennis en informatie met elkaar delen, kan SpotOnMedics een eigen gezamenlijke database activeren.

In de ketendatabase worden voor alle deelnemende praktijken zorgplannen, toe te passen klinimetrie en bijvoorbeeld handboeken of werkprotocollen vastgelegd. De keten kan hiervoor zelf een of meerdere beheerders aanstellen.

Benchmarken

Praktijken die aangesloten zijn op de ketendatabase brengen geautomatiseerd dagelijks hun bedrijfsgegevens samen in de centrale database. 

Instroom, behandelgemiddelden en de totale groep/keten prestatie wordt dan zichtbaar. Dit is een goede basis voor een gezamenlijk optreden naar zorgverzekeraars en leidt tot een omgeving waarin praktijken van elkaar kunnen leren. 

Zelf beheren

In de centrale database wordt de te delen informatie beheerd waarbij per onderdeel andere beheerders actief kunnen zijn. 

In de afgeschermde omgeving is het ook mogelijk om gegevens van samenwerkende praktijken te bundelen tot een ketenrapportage.

Via speciale software wordt een dashboard ingericht en kan aanvullende onderzoek verricht worden door de keten of een externe partij zoals IQ-healthcare.

We zagen de integratie, innovatie, automatisering en efficiëntie(winst). Dat is waarom we wisten dat we moesten overstappen naar SpotOnMedics.

Bert Hartstra
Fysiotherapie Havenstraat