Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur > 088 6600 800
Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur > 088 6600 800

SpotOnMedics B.V.

Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp 

E: info@SpotOnMedics.nl
T: +31 (0)88 6600 800

Privacy Statement

Download ons Privacy Statement

Download het Data Processing Addendum (incl. SCC) Postmark

Download het Data Processing Addendum (incl. SCC) Mailchimp

U deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u onze website bezoekt of als u gebruik maakt van het SpotOnMedics all-in-one platform. We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en willen u hier graag duidelijk over informeren. In ons Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft. We geven voorbeelden om de uitleg toe te lichten. U vindt hier ook meer informatie over het gebruik van cookies op de website van SpotOnMedics.

 

Veelgestelde vragen over ons nieuwe Privacy Statement

 

Wat zijn persoonsgegevens en van wie verwerken we persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens van natuurlijke personen die direct of indirect iets over u vertellen. Als u klant bent bij ons, of als u contact met ons hebt, dan verzamelen we deze gegevens. Bijvoorbeeld doordat u uw naam en e-mailadres achterlaat op onze website. We verwerken persoonsgegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, maar ook van personen die interesse tonen in ons, onze producten en diensten. Of van mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar we een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Waarvoor kunnen we uw persoonsgegevens verwerken?
We kunnen uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden verwerken. We verwerken persoonsgegevens omdat u klant van ons wil worden en als u een product of dienst bij ons wil afnemen. We doen dan klantonderzoek. Of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten doorgeven aan de Belastingdienst. We verwerken uw gegevens ook om fraude met betaaldata tegen te gaan. Of als we u willen benaderen voor marketingdoeleinden. In hoofdstuk 6 van het Privacy Statement leest u precies voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen we uw persoonsgegevens verwerken.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
We delen uw gegevens alleen met anderen als daar een goede reden of verplichting voor is. Zo kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere onderdelen binnen SpotOnMedics. Ook geven we uw gegevens door aan andere partijen buiten SpotOnMedics als we een afspraak met u hierover hebben. Denk bijvoorbeeld aan het delen van gegevens met de overheid, bedrijven waar we mee samenwerken of andere financiële dienstverleners.

 

Welke rechten heeft u?
U heeft bepaalde rechten op het gebied van gegevensverwerking. Bijvoorbeeld het recht om inzage te vragen in de gegevens die we verwerken. En deze te laten corrigeren als we uw gegevens onjuist hebben vastgelegd. Of het recht om te vragen om overdracht van uw persoonsgegevens van ons naar een derde. Ook heeft u het recht op bezwaar, het recht op beperking en het recht op gegevenswissing.

 

Heeft u een vraag of klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Neem dan contact op met de functionaris van gegevensbescherming. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Dan kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wat wijzigt er ten opzichte van ons eerdere Privacy Statement?
Er is een nieuwe versie gepubliceerd in het kader van de nieuwe wetgeving AVG (Algemeen Verordering Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is gegaan. Dit nieuwe Privacy Statement geeft u meer informatie over wat voor soort gegevens we verwerken en voor welke doelen we dat doen. Ook geven we meer informatie over derde partijen die we inschakelen. Ook heeft u meer rechten gekregen, zoals het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit).

 

=====================================================================