Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur > 088 6600 800
Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur > 088 6600 800

SpotOnMedics B.V.

Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp 

E: info@SpotOnMedics.nl
T: +31 (0)88 6600 800

Ketendatabase

Snel en efficiënt informatie delen en vergelijken

Ketens van fysiotherapiepraktijken kunnen met SpotOnMedics snel en efficiënt informatie delen en vergelijken. De verschillende organisatie niveaus hebben elk hun eigen werkomgeving waarbij praktijkgegevens gebundeld worden in een specifieke ketendatabase.

 

Centrale database voor ketens

Fysiotherapiepraktijken die aangesloten zijn bij een samenwerkingsverband of een keten, delen kennis en informatie met elkaar. Bij SpotOnMedics is het mogelijk om als uitbreiding op de SpotOnMedics programmatuur voor fysiotherapiepraktijken ook een centrale ketendatabase te activeren. Deze unieke database waartoe alleen de fysiotherapiepraktijken toegang hebben die tot de keten behoren, heeft een aantal bijzondere functies en mogelijkheden voor de keten en de individuele fysiotherapiepraktijken (binnen die keten). Statistiek en eigen onderzoeksresultaten kunnen op deze manier snel en doeltreffend gerealiseerd worden.

Zo is het mogelijk om handboeken, jaarplannen, zorgplannen en onderzoeksplannen met elkaar te delen. Dit geldt ook voor de sjablonen die gebruikt worden voor patiënt e-mailberichten en rapportages naar (zorg)relaties.

In de centrale database wordt de te delen informatie beheerd waarbij per onderdeel andere beheerders actief kunnen zijn. In een afgeschermde omgeving is het ook mogelijk om gegevens van deelnemende fysiotherapiepraktijken te bundelen tot een ketenrapportage.

 

Benchmarken is beter worden door te leren van vergelijken

Met de ketendatabase worden benchmark functies zichtbaar waardoor praktijken binnen de keten zich met elkaar kunnen vergelijken. Gebruik de centrale database als basis voor een continue lerende omgeving van fysiopraktijken.

 

Ketendatabase

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of case studies bespreken van ketens die gebruik maken van de SpotOnMedics Centrale Database functionaliteiten? Neem dan contact met ons op en wij nemen u graag mee op reis naar de praktijk van de toekomst.