Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur > 088 6600 800
Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur > 088 6600 800

SpotOnMedics B.V.

Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp 

E: info@SpotOnMedics.nl
T: +31 (0)88 6600 800

Disclaimer

1. Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de product- & dienstverlening van SpotOnMedics. De website geeft bezoekers een overzicht van producten en diensten die door SpotOnMedics en haar partners geleverd worden. Tevens biedt de website de mogelijkheid om informatie te downloaden en bijvoorbeeld het inschrijven op de SpotOnMedics nieuwsbrief.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.

 

2. Rechten
Aan de informatie die gepubliceerd is op de SpotOnMedics website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend. Op alle van SpotOnMedics afkomstige offertes zijn de SpotOnMedics algemene voorwaarden van toepassing, welke eveneens op deze website gepubliceerd zijn.

 

3. Links naar andere websites
Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van SpotOnMedics. Onder geen enkel beding neemt SpotOnMedics verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van SpotOnMedics zijn gekoppeld.

 

4. Correct functioneren
SpotOnMedics streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. SpotOnMedics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.

 

5. Correctheid van informatie
Correctheid van informatie op de website SpotOnMedics streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval u dit waarneemt vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen (laten) aanpassen. Dit bericht kunt u ons sturen aan info@spotonmedics.nl.