Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur > 088 6600 800
Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur > 088 6600 800

SpotOnMedics B.V.

Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp 

E: info@SpotOnMedics.nl
T: +31 (0)88 6600 800

FysioOne Kwaliteit

Jaarplan, verbetercyclus en kwartaalrapport

U houdt grip op de interne processen van uw praktijk. SpotOnMedics: Product Leadership Award 2016.

Offerte? Klik hier!

Wat betekent het All-In-One platform voor u?

Alles-in-één pakket

Al uw administratieve processen geautomatiseerd in één en hetzelfde softwarepakket: van het jaarplan tot verbetercyclus, van agenda tot het patiëntdossier en rapportages.

24/7 online beschikbaar

U werkt met een volwaardige online versie van onze software in plaats van een uitgeklede webapplicatie. Altijd en overal kunnen werken. Geen concessies.

Eén vast bedrag

U betaalt één vast bedrag per jaar voor het gebruik van de software. U beschikt direct over onze software zonder hoge aanschafkosten. U betaalt voor wat u gebruikt.

Kwaliteitsmanagement

De zorg verandert snel. Ook voor uw praktijk heeft dit consequenties. Dit betekent in een korte tijd veel keuzes maken. Keuzes waarbij u relevante informatie nodig hebt. Op divers gebied moet u weten waar de praktijk op dit moment staat en waar u met de praktijk naar toe wilt.

Elke therapeut heeft zijn eigen dashboard
Elke therapeut heeft zijn eigen dashboard
Praktijkmanagement met radarcharts
Praktijkmanagement inclusief verbetercyclus

Doelen stellen

Op praktijkniveau worden de doelen bepaald en geconcretiseerd naar specialisaties, kwaliteitsniveau, aantallen verrichtingen.

Kortom: het jaarplan in haalbare en realistische doelen, taken direct vertaald naar de PDCA cyclus. Samen met u team werken aan het succes van uw praktijk.

Tussentijdse rapport

Periodiek stelt FysioOne Kwaliteit een interactieve kwartaalrapportage op en worden de geformuleerde doelen afgezet tegenover de werkelijke situatie.

De input wordt door het management besproken waarbij zo nodig corrigerende maatregelen worden bepaald. Op deze manier werkt de praktijk aan haar jaardoel.

Hulp nodig?

Samen met de SpotOnMedics praktijkadviseur nadenken over de praktijk en de toekomst.

Door de verkregen informatie uit FysioOne Kwaliteit met het daarbij behorende advies van uw adviseur, maakt u de juiste keuze voor uw praktijk en medewerkers. Op weg naar een stabiele en winstgevende toekomst.

Teamcommunicatie

Effectieve communicatie en kennisdelen is belangrijk binnen uw team. FysioOne Kwaliteit heeft een centraal dashboard voor uw medewerkers. Het is een persoonlijke startpagina voor al uw medewerkers. Vervang gele post-its door een systeem waarin alles terug te vinden is.

Leveranciers beoordeling maken

Informatie uitwisselen

Met teamcommunicatie kunt u onderling informatie uitwisselen. Denk aan nieuwsberichten voor de praktijk, een archief van notulen, interne berichten en takenlijstjes.

Verbetercyclus proces

Ook kunt u uw teamleden betrekken bij het proces van de verbetercyclus of de interne kwaliteitscontroles. De actiepunten die u toewijst verschijnen direct op de startpagina van de betreffende medewerker. 

Praktijk handboeken

Uw praktijk heeft voor de HKZ certificering de juiste handboeken nodig waarin uw processen beschreven staan.

Overal en altijd het handboek bekijken

Handboeken

Vanaf de startpagina zijn verschillende handboeken beschikbaar. Dit kan op praktijk-, keten- en nationaal niveau geordend worden. Handboeken kunnen ook aan een speciaal team van uw praktijk gekoppeld worden.

Keten Fys'Optima

Voor de keten van Fys’Optima praktijken zijn geavanceerde handboeken beschikbaar waarin processen beschreven zijn op keten- en praktijkspecifiek niveau inclusief de bijbehorende bijlages.

Met de SpotOnMedics programmatuur en diensten hebben we doorlopend zicht op het presteren van onze praktijk en realiseren we samen met ons team een uitstekende dienstverlening aan onze klanten. Boot en Broersen heeft al meerdere keren een Plus audit behaald en doorloopt nu een Effectiviteitsaudit.

De SpotOnMedics programmatuur helpt ons om onze praktijken en patiënt doelen te monitoren en daar waar nodig bij te sturen. Eindelijk is een software leverancier die zich als partner opstelt, een all-in-1 pakket kan aanbieden en daarbij ook nog een praktijkmanagement module levert.

Mark Batenburg
Praktijk Boot & Broersen