Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur -> 088 6600 800
Interesse? Plan een gesprek in met een adviseur -> 088 6600 800

SpotOnMedics B.V.

Bloemlaan 2
2132 NP Hoofddorp 

E: info@SpotOnMedics.nl
T: +31 (0)88 6600 800

A L G E M E N E    V O O R W A A R D E N   A V G   T O O L K I T
D A T U M : 25-04-2018 // 08:08 UUR

 

Uw fysiotherapiepraktijk kan de AVG toolkit van SpotOnMedics B.V. aanschaffen door het formulier op de pagina https://SpotOnMedics.nl/AVG in te vullen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Hierna klikt u op de button ‘verzenden’. Door op ‘verzenden’ te klikken schaft u de toolkit aan. 

Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder uw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor uw praktijk doen en wat we van uw praktijk verwachten als u de AVG toolkit aanschaft. 

 

 • Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de inhoud van de SpotOnMedics AVG toolkit mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SpotOnMedics B.V. Ook het gebruik van merk- en productnamen van SpotOnMedics B.V. in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.
 • Gebruikt u een kopie van de SpotOnMedics AVG toolkit, dan maakt inbreuk op het auteursrecht. Er dient door iedere praktijk een eigen exemplaar aangeschaft te worden. Een gekocht exemplaar mag in beginsel niet vermenigvuldigd worden zonder toestemming van SpotOnMedics B.V., zoals bij het voorgaande punt aangegeven.
 • De kosten van de SpotOnMedics AVG toolkit bedragen 179,- euro exclusief de BTW. Door het formulier op https://SpotOnMedics.nl/AVG in te vullen en te verzenden gaat u akkoord met deze prijs en maakt u de aanschaf definitief. 
 • Er zijn geen (online) verzendkosten voor het vesturen van de SpotOnMedics AVG toolkit naar uw praktijk. U ontvangt de toolkit digitaal, op het e-mailadres dat ingevuld is op het aanvraagformulier. Geen van de hulpmiddelen worden fysiek toegestuurd. 
 • De praktijk ontvangt binnen 7 werkdagen een factuur per e-mail voor de aanschaf van de AVG toolkit.
 • De betaling dient binnen 14 na factuurdatum voldaan te worden aan SpotOnMedics B.V.
 • Er is geen herroepingsrecht op de aanschaf van de AVG toolkit mogelijk.
 • SpotOnMedics B.V. kan bij geen enkel beding aansprakelijk worden gehouden voor het niet AVG proof werken in uw praktijk. SpotOnMedics biedt uw praktijk hulpmiddelen aan middels de AVG toolkit, maar u bent zelf eindverantwoordelijk voor het AVG proof maken van uw praktijk en uw medewerkers. De uitvoering kan SpotOnMedics niet voor u uit handen nemen.

 

Heeft u een vraag of klacht over de AVG toolkit? 

 • We doen er alles aan om uw klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een goede procedure voor.
 • Als u een klacht heeft, laat het ons dan snel weten. Omschrijf uw probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we uw praktijk goed helpen. Bijvoorbeeld: ik kan het .pdf document van het stappenplan niet openen.
 • Uiterlijk binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. We helpen u direct, of u hoort hoeveel tijd we nodig hebben om de oplossing te realiseren. 
 • U kunt hiervoor een e-mailbericht sturen naar: info@SpotOnMedics.nl.

 

Bedrijfsinformatie
Heeft u vragen over de AVG toolkit of deze algemene voorwaarden? Dan vernemen wij het graag. U kunt ons zo bereiken:

Telefoon: 088-6600800
E-mail: info@SpotOnMedics.nl

 

Sociale media;
Youtube:
 YouTube.com/SpotOnMedics
Twitter: Twitter.com/SpotOnMedics
Facebook: Facebook.com/SpotOnMedics
LinkedIn: Linkedin.com/SpotOnMedics

 

Overige gegevens
Ons KvK-nummer: 51154161
Ons BTW-identificatienummer: NL823119464B01